Sanatorium Tatranská Polianka

Od Termály Slovensko

Sanatorium Dr. Guhra n.o. v Tatranské Poliance – vzniklo v r. 2003 transformací z Wolkerova odborného léčebného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí na neziskovou organizaci poskytující všeobecně-prospěšné služby. Sanatorium se tak po desetiletích vrátilo k původnímu názvu podle jména průkopníka klimatoterapie v Tatranské Poliance, Dr. Michala Guhra. Tradice ústavu v léčbě onemocnění dýchacích cest sahá až do 19. století. Tatranská klima je přímo balzámem pro pacienty s plicními chorobami.
Tatranská Polianka leží v nadmořské výšce 1005 m, v pásmu lesa v mírně chladné oblasti. Suchý vzduch, příznivé poměry slunečního záření, snížený tlak vzduchu, snížený parciální tlak kyslíku a mírná denní teplota bez většího kolísání jsou znaky její klimatu.

Zdravé a normální dýchání není pro každého samozřejmostí. Až pět procent obyvatel Slovenska trpí astmatem a dalších 10 procent populace má problémy s alergiemi. Mnozí z nich se chodí pravidelně léčit do našeho sanatoria.
Sanatorium poskytuje:

  • ústavní léčebnou péči lázeňskou péči
  • rekondiční pobyty
  • relaxační pobyty
  • dovolenkové pobyty

V současnosti sanatorium poskytuje se 65-ti zaměstnanci své služby na 213 lůžkách, z toho 147 lůžek slouží na ústavní léčebnou péči a 66 lůžek slouží k poskytování lázeňské péče, rekondičních, relaxačních, rekreačních pobytů.

Přestože budova sanatoria byla postavena ještě v r. 1907, rekonstrukcí původních prostor se vedení sanatoria snaží neustále zlepšovat kvalitu pobytu svých klientů. Klienti jsou ubytováni v luxusně zrekonstruovaných pokojích s vlastním sociálním zázemím, TV, ledničkou, telefonem, balkonem.

Přírodní léčivé zdroje

Léčebné zaměření vychází z přírodních klimatických podmínek Tatranské Polianky a jejího okolí.

Indikace

Sanatorium nabízí ústavní léčebnou péči: v oblasti léčby netuberkulózních plicních onemocnění (bronchiální astma chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), chronický kašel, stavy po recidivujících zánětech plic, bronchiektázie, sarkoidóza plic, intersticiální plicní pneumopatie (fibrózy plic), alergická onemocnění dýchacích cest, stavy po operacích horních a dolních dýchacích cest, sinobronchiálny syndrom, dermorespiračnýsyndróm, polinózou se sezónní astmatem, recidivující infekty dýchacích cest na podkladě poruchy buněčné a humorální imunity následky poškození dýchacích cest chemickými látkami, profesionální bronchiální astma.
Lázeňskou péči: v oblasti léčby netuberkulózních plicních onemocnění – podle indikační skupiny V. (chronická bronchitida bronchiální astma,, bronchitis chronica, stavy po opakovaných zánětech plic, alergie, stavy po operáciaciách horních a dolních cest dýchacích a po transplantaci plic, alergické rýmy, chronické sinusitidy a sinobronchitídy , plicní fibrózy soustavně odborně léčeno, stavy po operacích štítné žlázy).

 

Základní léčebnou metodou je klimatoterapie, pohyb na čerstvém vzduchu. Mezi hlavní léčebné procedury patří inhalační léčba, individuální a skupinový léčebný tělocvik, masáže.

 

KONTAKT:

SANATÓRIUM Dr. GUHRA
059 82 Tatranská Polianka

Recepce: +421 52 442 26 51

SANATORIUM POLIANKA

 

[gmap addr=“059 82 Tatranská Polianka“]Sanatorium Polianka[/gmap]