Termální koupaliště Vincov les

Termální koupaliště Vincov les má  61 ° C geotermální vodu (podle balneologické klasifikace – horká voda), překračuje bod tolerance kůže a sliznic lidského těla. Je proto třeba ji ochladit pro balneologické využití na teplotu 32-34 ° C pro hydrokinezioterapie nebo na teplotu 37-40 ° C (podle ordinace lékaře) pro celotělovou BAZÉNOVOU KOUPEL.