Lázně Smrdáky

Od Termály Slovensko

Smrdáky, lázně sírovodíkových pramenů. Sirovodíková voda lázní Smrdáky, ležících 80 km na západ od Bratislavy a 60 km od Piešťan, patří mezi vody s nejvyšším obsahem síry v Evropě. Sírové bahno Smrdáků má také neobvyklý léčivý účinek. Jedinečné přírodní bohatství je mimořádně účinné při léčbě kožních nemocí a nemocí pohybového ústrojenství.

PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE

Zvláštní postavení a význam mezi slovenskými lázněmi dává Smrdákům výskyt vzácných pramenů s chloridovo – hydrouhličitanovo, vápenatou, sirnou, hypotonická léčivou minerální vodou, jejíž nejúčinnější složkou je aktivní dvojmocná síra, ve formě volného a vázaného sirovodíku (přes 600 mg v litru) – proto je tato minerální voda považována za nejkoncentrovanější sirnou vodu na území Slovenska a střední Evropy (odtud příznačný název Smrdáky…)
Z balneologického hlediska má význam i výskyt léčivého sirného bahna, vyznačujícího se jemnou strukturou a bohatou přesyceností sirnou minerální vodou.

INDIKACE

Léčebné pobyty jsou zaměřené na léčbu těchto chorob: kožní choroby, chronické a opakující se ekzémy různého původu, alergické a svědivé nemoci, atopická dermatitida, erytrodermie, lupénka, nemoci pohybového ústrojí, revmatické choroby.

METODY LÉČBY

Pro léčebné využití svého přírodního bohatství mají Smrdáky vhodné balneoterapeutické zařízení v Lázeňském domě. Temperovaná minerální voda se využívá ve vanových lázních. Koncentrovaná minerální voda se podává i jako dílčí koupel ve formě nožních a ručních vaniček v případech, kdy chorobný proces postihuje převážně kůži nohou, rukou, vlasaté části hlavy a obličeje.

Bahenní zábaly, masáže, vodoléčebné procedury, fyzikální léčba tepelnými, světelnými a elektrickými přístroji, dále rehabilitační pohybová léčba a medikamentózní léčba doplňují komplexnost individuálního léčebného plánu pacienta.

Mezi další možnosti patří: perličková koupel, Manganistanový koupel, vířivá koupel, lymfomasáž horních končetin, skotské střiky, whirlpool, elektroléčba, individuální rehabilitace, parafínové zábaly, solux, léčba světlem, horské slunce a jiné.

Lázně Smrdáky mají opravdu širokou nabídku wellness, léčebných i relaxačních procedur pro širokou veřejnost.

KONTAKT:

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky, a.s.
906 03 Smrdáky
Tel.: + 421 /0/ 34 6575 101-5
Fax.: + 421 /0/ 34 6575 135
e-mail: reservations.smr@spasmrdaky.sk
web: www.spasmrdaky.sk