Lázně Piešťany

Od Termály Slovensko

Světoznámé léčivé lázně Piešťany se nacházejí na jihozápadním Slovensku v severním výběžku sluneční a teplé Podunajské nížiny, pod úpatím západních výběžků Povážského Inovce (nadmořská výška 162 m). Piešťany jsou nejvýznamnější slovenské lázně zaměřené na léčbu pacientů s chorobami pohybového ústrojí. Kvalitou přírodních léčivých zdrojů, rozsahem a úrovní zdravotnických služeb a celkovým pojetím komplexní léčebné péče se zařazují mezi přední protirevmatické lázně Evropy.Lázeňská léčba v Piešťanech se v intencích moderní lékařské vědy a praxe opírá o využití přírodních léčivých zdrojů v promyšleném sladění s komplexem ostatních léčebných zákroků, zejména využitím cílené funkční rehabilitace, pohybové léčby, manipulační léčby, doplňkové fyzikální a medikamentózní terapie, tak léčebné výživy.

Léčivé lázně Piešťany se v současnosti považují za všestranně vybavené balneoterapeutické středisko, kde se léčivé vlastnosti termálních minerálních pramenů a sirného bahna umocňují aplikací nejnovějších poznatků vědeckého bádání. Důsledně se zde uplatňuje zásada individuální, ale komplexní lázeňské léčby, přičemž zdravotní a léčebné hledisko má prvořadé a rozhodující postavení.

LÁZNĚ PIEŠŤANY  LÁZNĚ PIEŠŤANY  LÁZNĚ PIEŠŤANY  LÁZNĚ PIEŠŤANY

K přírodním léčivým zdrojům Piešťan patří termální minerální voda a sirné bahno. Minerální prameny jsou léčivé síranové – hydrogenuhličitanových, vápenato – sodné, sirné, hypotonické termy s teplotou vody 67 – 69 ° C s obsahem kolem 1500 mg minerálních látek v litru vody a s obsahem volných plynů, zejména sirovodíku, sádry a rádiové emanace. Většina pramenů, které vyvěrají na lázeňském ostrově, je odborně zachycena v hloubkách 50 – 60 m. Tím se vylučuje míchání minerální vody s povrchovou vodou.

Nedílnou součástí piešťanské lázeňské léčby je aplikace piešťanského bahna, které patří mezi nejkvalitnější a nejznámější bahenní léčivé zdroje na světě. Je to jemný sediment řeky Váh, který se usazoval v obtokovém rameni v místech bludných vývěrů termální vody. Zde probíhal chemickými a biologickými procesy a dlouhodobým působením termální vody a specifických bakterií a organických látek a proměnil na léčivé bahno s pozoruhodnými léčivými vlastnostmi.

Indikace:

Piešťanské lázně se specializují na léčbu dospělých i dětských pacientů. Co se zde léčí: pohybového aparátu (kostí, kloubů, svalů a pojivových tkání), centrálních a periferních nervů (bez kterých není možné řízení pohybových funkcí).

KONTAKT:

Prevádzka Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Winterova 29, 921 29 Piešťany

Rezervace

Tel.: +421 33 775 7733
Fax: +421 33 775 2528
E-mail: booking@spapiestany.sk 

KÚPELE PIEŠŤANY