Lázně Bojnice – léčebné procedury

Při léčbě pacientů se vychází ze zásad moderní lékařské vědy a praxe. Léčebný proces využívá široké spektrum procedur.
Po komplexním vyšetření sestaví ošetřující lékař – odborník v oboru rehabilitace a lázeňské léčby – každému pacientovi individuální plán léčby odpovídající jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu, využívaje prostředky fyzikální terapie:

BALNEOTERAPIE
♦ lázně v 3 hypertermálních, 3 rehabilitačních a v 2 venkovních bazénech
♦ vodoléčba ve vanách perličkových, uhličitých, Whirlpool, vířivých
♦ hydrokineziterapie, reflexní léčba
♦ masáže: klasické, reflexní
♦ manipulační léčba páteře
♦ akupunktura
LÉČEBNÁ TĚLESNÁ VÝCHOVA
♦ rehabilitace: individuální, skupinová
♦ mechanoterapie

TEPLOLÉČBA
♦ zábaly a obklady: parafínové, rašelinové, diatermie

ELEKTROLÉČBA

KYSLÍKOVÁ TERAPIE

LÉČBA SVĚTLEM

PITNÁ KÚRA

V Lázních Bojnice je vybudováno devět vrtů, přičemž všechny vřídla denně poskytují téměř tři miliony litrů vody, což převyšuje jejich denní spotřebu. Bojnická přírodní voda je hydrouhličatanovo-síranová a vápenato-hořečnatá, je teplá s teplotami 28,6 – 48,1 oC a obsahem minerálních látek do 760 mg v litru.

Prameny obsahují především uhličitanové a sirné sloučeniny, mají vysoký obsah léčivé síry, kyseliny křemičité a borité. Všechny termální prameny obsahují množství léčivých stopových prvků (H2SiO3, HBO2, NEL, Kationty: Li, Na, K, NH4, Mg2, Ca2, Fe2, Mn2, Al2, Anionty: F, CL1, Br, J, NO2, NO3, SO42 , HCO3).

Akroterma zlepšuje látkovou výměnu a imunologické reakce v buňkách, funkčnost tkání, jejich zásobování kyslíkem, a tím celkový stav organismu. Léčivá voda účinkuje pozitivně na vegetativní nervový systém, především na jeho parasympatický část (autonomní nervstvo spojené s mozkovým a míšního nervstvem v křížové oblasti). Je vhodná na pitné kúry při urologických a jiných metabolických onemocněních.
KÚPELE BOJNICE